Seminarer etc.

Forespørsler om og påmeldinger til kurs/seminarer rettes til
telefon 77 74 72 71 eller mobil 911 44 104 - ikke til festivalarrangørene.

I brosjyren fra seminararrangørene finner du også priser og flere opplysninger.

1. - 4. august: Abwun-seminar.
Det opprinnelige fadervår som mantrisk sang og sirkeldans.

4. - 6. august: Festivaldager.
Indisk mantra meditasjon.

7. - 11. august: Kurs i overtonesang.
Urgammel forløsende sangteknikk.

Terapeuter:
Healing
Ma-Uri-massasje
Lydhealing med overtoner og klangboller
Aura-soma og Tarot


Abwun
Arameisk fadervår
Fadervår som mantrisk kroppsbønn på Jesu språk
Lyd, bevegelse og meditasjon med den arameiske Jesus.

Med Thomas Heinrich Schmöckel

Seminardeltakerne utforsker med sansene Jesu lyder og ord på hans morsmål, arameisk. Dette språket (og evangelienes versjon som blir brukt av de arameiske kristne) åpenbarer Jesus som en mystiker og helbreder i den urgamle profettradisjonen fra det nære Østen.

I dette seminaret lærer deltakerne på en lekende måte å uttale og å synge den arameiske teksten. Neil Douglas-Klotz (grunnlegger av "Det internasjonale nettverk for universelle fredsdanser") har komponert melodiene som blir brukt. Bevegelsene i runddansene kommer alle fra hjertet. Til dette lærer deltakerne forskjellige øvelser og blir kjent med muligheter for å kunne føle og oppleve at Abwun og dansene har sitt senter i hjertet.

Thomas Heinrich Schmöckel begynte å danse Abwun for ca. 6 år siden. Sammen med overtonekoret i Düsseldorf (Obertonchor Düsseldorf) har han vært med på en Abwun CD-produksjon. Han har også holdt konserter sammen med dem.

 

Lyd-healing med overtoner
En introduksjon til overtonesang

Av Thomas Heinrich Schmöckel

Overtoner er en del av enhver stemme. Å høre overtoner i egen og andres stemme skjerper bevisstheten. Overtoner forener oss med kosmos. 

Overtonesang vil sette i gang og forsterke din prosess, da det har en  spesiell effekt på og støtter transformasjon. Gjennom dette seminaret får du oppleve hvordan du kan arbeide med overtonesang i energibehandlinger, for eksempel med chakraene, og hvordan tonene påvirker oss. 

Jeg opplever overtoner som kosmisk  musikk og som forsterker av lys i sine fasetter. Jeg har ved flere anledninger opplevd en healende effekt av overtoner, og har derfor utviklet et spesielt konsept for renselse og healing av energikroppene.

Gjennom dette seminaret får du intens erfaring med overtoner. Ved å lytte, vil du sanse nye aspekter ved å være. Du vil lære å synge overtoner og faktisk også  høre dem selv.

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper. Alle deltakere som ønsker å eksperimentere med virkningen  av overtoner er velkommen.

Til dette kurset er musikere og terapeuter spesielt invitert  for å vinne nye erfaringer med lyd.

Personlig:

Thomas Heinrich Schmöckel har sunget overtoner i mer enn 10 år nå. De siste år har han utviklet en spesiell metode fro lydhealing. Siden 1990 har han vært medlem av "Obertonchor Düsseldorf.

Han har erfaring fra konsert- og seminarvirksomhet i inn- og utland.