Billetter.


Adgang til festivalen alle tre dager koster kr 300. 
Festivalbeviset er håndmalt som i fjor, av Hanne Nilsen.
Hvert festivalbevis er et lite kunstverk og de legges ut her etter hvert som Hanne får dem ferdig.

Festivalbevis nr 1 - 9, 10 - 18, 19 - 27, 28 - 36, 37 - 45, 46 - 54, 55 - 63, 64 - 72, 73 - 81 

Bestill fra billett@karlsoyfestival.com

Følgende gir ikke rett til håndmalt festivalbevis:
Adgang for én dag koster 200 kr.
Adgang for én dag 6 - 20 år 100 kr.

Barn under skolepliktig alder gratis.