Bilder fra Karlsøyfestivalen

Har du bilder som du syns burde legges ut så send dem til sveinegil@karlsoy.com
(jpg-format, ikke over 100 kB - helst mindre enn 50)
Skriv gjerne hva du vil ha til overskrift.

Bilder:
Burning Rubber (foto: Prestegården)
The North (foto: Prestegården)
Gatas Parlament (foto: Prestegården)
Just Did Doris (foto: Prestegården)
Folkelivet på Karlsøy-festivalen
(foto: Pål Hansen, NRK Troms)
Artistene på scenen
(foto: Pål Hansen, NRK Troms)
Bjørn-Erik Reiersens bilder fra festivalen.

Lucas sine bilder fra 2003

Kim Nylands bilder fra 2002

Video: (Real audio)
Tungtvann (2002)
Ben og Adam (2002)
Barn av lyset (2001)
Wild Rover (2001)