Program Karlsøyfestival 2004 
”En annen verden har begynt”
 
Karlsøyfestivalen, i samarbeide med bidragsytere fra Hurdalsjøen økologiske landsby, Svartlamon og Hausmania, 
inviterer i år til kreativt politisk verksted hele uken. Allerede fra tirsdag 3. august vil man varme opp til 
musikkfestivalen med diskusjoner, workshops, praktisk arbeide og filmvisninger.
 
 
Tirsdag
 
Ankomst Karlsøy
Innlosjering
Presentasjon av deltakerne og fellesmiddag
 
Filmvisning:
Denne dagen vil vi vise filmer fra ulike forsøk på å skape alternative samfunn og livsgrunnlag i Norge og Danmark. 
Det vil bli vist film fra Hausmania, Brakkebygrenda, Christiania, boligokkuppasjonen Vestbredden, 
”Nesten som i Afrika” fra Svartlamon og ikke minst “Mellom Geiter Rock og Muhammed” fra Karlsøy.
 
 
Onsdag
 
11.00 Workshop ”Miljøarbeid i praksis” v Bjørn Lønnum Andreassen
 
Målet er at deltagerne skal kunne dra hjem igjen med mer kunnskap og forståelse enn de kom med, med mulighet 
til å hente ut et resultat fra denne workshopen. 
 
Workshopen vil innledes med visning av bilder, kombinert med en innføring i eksempler det er mulig å gjennomføre 
for folk flest. Eksemplene er hentet fra Svartlamon, som er økologisk forsøksbydel i Trondheim. Andre, men færre
eksempler, er hentet fra Danmark, Tyskland, England, Latinamerika og Vest-Afrika.  Noen motto er "kortreiste 
ressurser" og "dyrk mulighetene - luk vekk antatte begrensninger".
 
Etter dette vil det bli samtaler og diskusjoner i grupper over antatte tema: Alternativ energi, energisparing, 
nyttevekster, og samarbeid om miljø. Motto er "vi som deltar i gruppene har noe å bidra med".

 

Om Bjørn Lønnum Andreassen
Bjørn Lønnum Andreassen deltar med sine erfaringer med 20 års interesse for miljø og kultur. Er nå aktiv beboer 
på Svartlamon, der han figurerer som "politiker, saksbehandler, festivalarrangør, foredragsholder, fotograf, 
informasjonsmedarbeider, økologisk byplan- og hagearbeider, miljøplanarbeider, alternativ kultur- og 
næringsutvikler", snekker, murer osv.  Av yrke er han egentlig journalist/fotograf 
(http://home.no.net/blandrea/frilans.htm ) .
 
Han har tidligere arrangert workshop om miljøarbeid, en om alternativ kultur- og næringsutvikling  - og en 
workshop om alternativ energi. Disse workshopene har vært basert på Stiftelsen Idébankens kafédialog, samt 
kaospilotenes metode.  Dernest har han holdt en del foredrag, forelesninger og fortalt om liknende tema - samt 
vært på en rekke studieturer, seminar og kurs.  
 
14.00 Praktisk Arbeide
Seminardeltakerne hjelper til med praktiske forberedelser til musikkfestivalen. I tillegg at vi hjelper festivalen bidrar 
dette arbeidet til at deltakerne blir kjent med hverandre på enn annen måte enn kun gjennom teoretiske diskusjoner. 
 
17.00 Middag
 
18.00 ”Workshop” Konsensusmodeller del I v Eirik Gram Franck
 
Konsensusmodellen er en modell for lokaldemokrati der alle har like mye og si. Det er en genial arbeidsmetode for 
å unngå kynisme, egoisme, og hersketeknikker. Den inneholder metoder for å ivareta menneskelighet, likeverd, 
og for å få best mulig beslutninger. Vi vil i workshopen gi en kort teoretisk gjennomgang av konsensusmodellen, 
men vekten vil være lagt på at deltagerne får være med på og lære noe av det mangfold av teknikker en kan bruke.
 
Om Eirik Gram Franck 
 
Eirik Gram Franck er utdannet Biopat, har jobbet femten år innen barnevernet og har de siste 5-6 år vært engasjert 
i dannelsen av Hurdalsjøen Økologiske Landsby, som har valgt konsensus som styringsmodell, og har gjennom 
dette gjort mange erfaringer med konsensusmodellen Han har også vært på kurs på Findhorn som er den 
eldste fortsatt eksisterende Økolandsby i Europa. Han har også holdt en rekke foredrag i konsensus.

20.00 Filmvisning ved filmklubben Spis de rike

 

 

Torsdag

11.00  ”Workshop” Konsensusmodeller del II v Eirik Gram Franck

Fortsettelse av onsdagens workshop.

13.00 Praktisk Arbeid

16.00 Middag

17.00 ”Workshop” Internasjonale Nettverk v Sjur Cappelen Papazian

 Det er i dag en framvekst av globale nettverk av lokal kamp for bæredyktige politiske, sosiale, grenseløse og
direkte demokratiske alternativer til kapitalisme og alle undertrykkende systemer, en motvekt til partipolitikk,
stater og statlige ideologiske institusjoner som handelsunioner og multinasjonale NGO'er. Sammen er disse
nettverkene nå ved å bygge en global grasrotinfrastruktur, som på sikt kan bryte med de undertrykkende og
hierarkiske strukturene som eksisterer og bygge et mer rettskaffent, frihetlig og solidarisk samfunn.

 
People’s Global Action, PGA, for eksempel er et nettverk av nettverk. En arena hvor anti-autoritære og 
anti-kapitalistiske initiativer møtes, hvor folk kan møtes og koordinere aktiviteter. Senere har nettverk som 
World Social forum, WSF, og European Social Consulta, ESC, blitt skapt. Begge bygger på horisontale og 
desentraliserte Prinsipper, er som oftest deltagerstyrt og konsensusbasert og ønsker slik å fremme et alternativ til 
det kapitalistiske samfunn og den pågående globaliseringen. 
 
På workshopen vil vi diskutere dagens situasjon, både når det gjelder nettverkene som vi arbeider i og det 
omkringliggende samfunn. På denne måten får vi delt erfaringer og lært av hverandre. Vi vil der og da danne en 
ny node i dette voksende nettverket av motkulturelle krefter. Målet med workshopen, er å skape diskusjon om 
både praktiske og teoretiske temaer. 
 
Om Sjur Cappelen Papazian
Sjur Cappelen papazian, har fire års lærerutdannelse, grunnfag i sosialantropologi og mastergrad i utvikling. Han 
har arbeidet både på Tvind i Danmark, Steinerskolen og vanlig folkeskole. Har startet og driftet flere prosjekter
i det sørlige Afrika og reist og arbeidet over store deler av verden. Han har også tatt initiativ til å starte flere 
organisasjoner og nettverk, blant annet fredsgruppa på Blindern, Indymedia, Humla kultur- og Revolusjonsverksted 
og EcoCon, den økokonstruktivistiske bevegelse. Han arbeider med en rekke prosjekter i både innland og
utland, men arbeider for det meste med å drifte Hausmania, samt å knytte bånd til den internasjonale 
antikapitalist-bevegelse.

20.00 Filmvisning ved filmklubben Spis de rike

 

Fredag

11.00 Veien videre....
 
Veileder; person som viser veien Handlädara (svensk); person som tar en annen person ved hånden 
og går veien sammen med vedkommende
 
Workshoplederne, Anne Bitsch og Marit Fagerheim Wiik, kommer til å lede deltagerne ved hånden etter 
de foregående dagers workshop og inspirasjonsopplegg. Målet med workshopen er å samle trådene og
individuelt og kollektivt svare på spørsmålet: 'Hvordan kan jeg omsette de siste dagenes bombardement 
av inntrykk, ideer og inspirasjon til handling i mitt daglige arbeid for en annen verden?'
 
Deltagerne må være forberedt på hardt arbeid. Her skal det nettverkes, tenkes og settes i gang en 
større bevisstgjøringsprosess! Ved festivalens begynnelse vil det bli utlevert en personlig, inntil videre 
hemmelig, presang til hver enkelt deltaker. Presangen vil ved workshopens avslutning få en helt særlig 
betydning for deltagernes videre samarbeid og utbytte av festivalen. Arbeidsformen blir en blanding av 
individuell refleksjon, gruppearbeid og kreative øvelser.
 
Om Marit Fagerheim Wiik
Marit Fagerheim Wiik er medlem i kunstergruppen Hunap Ku og er workshopduoens kreative, poetiske og 
pedagogiske innslag. Hun studerer gestalt terapi og litteraturvitenskap på Universitetet i Oslo. Liker
papegøyer og barn, er født i fiskens tegn (vann) og er flink til å se mennesker.
 
Om Anne Bitsch
Anne Bitsch er utdannet KaosPilot og grasrotdame, blant annet med bakgrunn fra Amnesty International 
og Kirkens Nødhjelp. Hun er workshopduoens strukturist og interesserer seg for menneskelig utvikling 
og gruppedynamikk. Hun trives i sol og andre varme relasjoner, er født i skyttens tegn (ild) og er flink til 
å se sammenhenger.
 
Velkommen til en workshop med elementer av ild og vann, refleksjon og
handling!
 
15.00 Avslutning av seminarfestival…og klargjøring til musikkfestival…
 
Noen av filmene som kan bli vist

”Big Rattle in Seattle - WTO Meltdown 30.11.99”, en film av Guerillavision.

Seattle var det første WTO toppmøtet som ble møtt med protest fra store folkemasser. Protester som har inspirert store demonstrajoner i blant annet Praha, Genova, Gøteborg og Oslo. ”Big Rattle in Seattle” er en rå og voldsom dokumentar fra demonstrasjonen i Seattle, som endte opp i blodige gateslag mellom demonstranter og politi. En demonstrasjon som lyktes i å stenge WTO toppmøtet. Noe som siden har resultert i at WTO, Verdensbanken, G8 og andre toppmøter ikke lenger tør å være der folk er, men gjemmer seg bort på avsidesliggendes steder.

 

”Spis de Rike – Vol. 2”

En samlefilm av filmklubben ”Spis de Rike” fra Oslo. Denne filmen er en samling av flere filmer rundt Verdensbankmøtet i Oslo sommeren 2002. Den viser både mobiliseringen til demonstrasjonen, selve demonstrasjonen og ”Reclaim the Streets” festen på kvelden. En alvorlig og humoristisk film som også sender noen skråe blikk på pressedekningen før og etter toppmøtet. I tillegg er det en liten snutt fra homoparaden og noe annet småplukk.