Program 2005.

Tema for årets festival er RECLAIM!

Hartvig Sætra skrev en artikkel som ble publisert i Friheten
og som på en meget god måte oppsummerer hva som ligger i begrepet RECLAIM


 

TIRSDAG 2. AUGUST

RECLAIM: DET OFFENTLIGE ROM

Seminar med Adbusters
Adbusters Norge er et aksjonsbasert nettverk for «mentalt miljøvern». De ønsker å forandre hvordan vi påvirkes av massemediene og hvordan meninger og behov blir produsert i samfunnet. Adbusters vil endre på hvordan konsum- og kulturindustrien setter agendaen. Deres mål er å fremme en grunnleggende gjennomtenkning av måten vi lever på i det 21ste århundre.

RECLAIM: MEDIA

Kortfilmer presentert av Spis de rike
- et mediakollektiv av aktivister med formål å bidra i kampen for å erstatte kapitalismen med et ekte demokratisk samfunn som setter mennesket før profitt

 

ONSDAG 3. AUGUST

RECLAIM: KOSMOVISJONEN

Nimsanik Aqbal Fra Defensoria Indigena (Urfolkets Forsvar) Guatemala

Nimsanik, er tidligere guerillasoldat, men arbeider nå for å styrke de mayaindianske samfunnene økonomisk, kulturelt og politisk

Mayaindianerne har lenge kjempet en kamp for retten til å eksistere som folk. Denne kampen er mest kjent gjennom Zapatistene i Mexico. Dette er ikke bare en kamp om retten til land og vann, men også en kamp om virkelighetsforståelse og verdensbilde – Kosmovisjonen. Nimsanik Aqbal kommer fra Guatemala for å fortelle oss hvordan Mayaindianerne der jobber for å holde på sitt eget verdensbilde i møte med en turbokapitalistisk globalisering.

Kortfilmer presentert av Spis de rike

 

TORSDAG 4. AUGUST

Historia om Karlsøy i Troms

-Ivar Enoksen og Svein Andersen

Kortfilmer presentert av Spis de rike.

 

FREDAG 5. AUGUST

Seminar om fiskerialmenningen - med Svein Johansen

fra «Folkets rett til fiskerialmenningen»

RECLAIM: MUSIKKINDUSTRIEN

DIY Plateutgivelser

Dead Letter Records (Plateselskap som har brakt fram band som Silence the Foe, John Doe, og Desperado).

DIY (Do It Yourself) er en bevegelse/holdning/metode som er en reaksjon mot plateindustriens klamme hånd. DIY går som navnet tilsier rett og slett ut på å gjøre det sjøl. Gå i studio, spill inn, trykk opp, gi ut og la plateselskapene seile sin egen sjø. Et seminar for deg som har lyst til å gi ut musikk, eller bare er interessert i å forstå mer om hvordan musikkindustrien fungerer.

 

LØRDAG 6. AUGUST

Barneaktiviteter, eventyrsti

Trommekurs, gjøglekurs etc

Paneldebatt med førstekandidatene fra partiene i Troms
til Stortingsvalget.
Møteleder Jan Bojer Vindheim

 

SØNDAG 7. AUGUST

Egyptisk dans

Tegnekurs

Rock positiv-konsert