Nepal
 

Overlever demokratiet i Nepal?

Blant annet dette spørsmålet blir diskutert på Karlsøyfestivalen i år.
— Nepal har ved demokratiske valg kastet sitt gamle feudale regime, og det såkalt maoistiske partiet som vant valget, vil forsøke å få slutt på korrupsjon og sterk sentralisering rundt hovedstaden, forteller Stian Bragtvedt, som er ansvarlig for et seminar om Nepal en formiddag på Karlsøyfestivalen. For niende gang arrangeres festivalen fra onsdag 30. juli til og med lørdag 3. august i 2008.

På Karlsøy går den eneste sommerfestivalen i landet som kombinerer politiske og andre seminarer på formiddagen, med et spennende progressivt musikkprogram fra klokka fem om ettermiddagen. Dette er i samsvar med manifestet som ligger til grunn for festivalen. Der slås det blant annet fast at Karlsøyfestivalen er en fest og en feiring av alle positive motkrefter.
Seminaret om Nepal er ett tilbud blant åtte-ti andre interessante politiske verksteder fire formiddager på naturskjønne Karlsøy, seks mil nord for Tromsø.
Stian Bragtvedt har vært i Nepal og har produsert en mastergradsoppgave om de såkalte maoistene som for ett år siden vant valget og fikk flertall i nasjonalforsamlinga. Han forteller at han vil legge hovedvekt på et hjelpeprosjekt der ei gruppe norske helsearbeidere støtter et lokalt initiert sykehus på landsbygda i Nepal. Det var den fattige lokalbefolkningen som først fikk bygd et lite sykehus med fire-fem sengeplasser. Nå vil den norske gruppa hjelpe til å utvide sykehuset til rundt ti sengeplasser.
Stian vil orientere generelt om høyfjellslandet Nepal og dets historie. Landet i Himalaya har innenfor grensene åtte av verdens ti høyeste fjell, inklusive Mount Everest. Vel 20 millioner innbygere bor på et areal på størrelse med Nord-Norge pluss trønderfylkene (147.000 kvkm). Landet har til nylig hatt et korrupt feudalt monarki, men er siden ett år tilbake republikk. Nepal var aldri reell koloni under Storbritannia, som hadde kontroll med India. Det forrige regimet har konsentrert ressursene rundt hovedstaden Katmandu, det ble knapt bygd en bilvei noen mil fra hovedstaden. Norsk bistand, blant annet kanalisert via Norad, har hjulpet til med å etablere større vannkraftanlegg i Nepal.
 

Stian Bragtvedt vil spesielt fortelle om et hjelpeprosjekt fra norske helsearbeidere til et minisykehus på landsbygda i Nepal. (Foto: Arne Eriksen)