Karlsøya 2008

Åpen Økofilosofisk Tankesmie

Lørdag 02.aug kl 14.00?
sted: Lavvu på festivalområdet

Med:        Jan Boier Vindheim
                Ormsundveien Byøkologiske Buforening
                Trehyttelandsbyen
                Njål Kvendseth         

                Alle som ønsker å være med 

En dag vil Jorden gråte, den vil be for sitt liv, den vil gråte tårer av blod. Dere kommer til å velge om dere vil hjelpe den eller la den dø; og når Jorden dør, vil dere også dø.

Solidaritet med Jorda vår er en forutsetning for mellommenneskelig solidaritet

Karlsøyfestivalen inviterer til en åpen tankesmie hvor hovedtemaet for diskusjonen blir hvordan vi kan omskape den frustrasjon og avmakt vi føler til motmakt og frihet til å leve i harmoni med naturen.

Jan Bojer Vindheim vil holde et innlegg om norsk miljøpolitikk

Njål vil trekke frem noen viktige utviklingslinjer i menneskets forhold til naturen som leder til vår tids miljøkrise.

Ormsundveien byøkologsike buforening vil fortelle om hvordan de virkeliggjør byøkologi i praksis.

Trehyttelandsbyen vil fortelle om sitt alternative og økologiske boligprosjekt hvor det skapende menneske står i sentrum.

Etter innleggene inviterer vi til en åpen diskusjon hvor vi bl.a tar opp temaene:
I hvilken grad har vi innflytelse over miljøpolitikken som føres i dag?
Hvilke virkemiddler kan vi ta i bruk for å stoppe den hensynsløse naturødeleggelsen som kontinuerlig pågår og brer om seg i stadig økende grad? Hvordan kan vi forhindre olje og gass utvinning i Nord-Norge?
Hvordan kan vi omsette vårt ønske om å leve på en økologisk bærekraftig måte til praksis?

Først når det siste treet er kuttet ned, først når den siste elven er forurenset, først når den siste fisken er fanget, først da vil mennesket finne ut at penger ikke kan spises.