Politisk program:
Vår verden er ikke til salgs!
   

 

Hver dag: Filmer ved Filmklubben Spis de Rike
 

   
Tirsdag: Velkommen med presentasjon av de forskjellige gruppene
  Visning av Karlsøyfilmen "Mellom geiter, rock og Muhammed".
 

 

 
   
Onsdag:
Hytteby på Karlsøy, "Miljøhensyn og lokal medvirkning"

Økologi og hyttebygging ved Chris Butters (Norske Arkitekter for Bærekraftig Utvikling).
Verksted - "Fra visjon til realitet"

 
   
   
Torsdag:

.


"Europeiske fristeder under angrep del 1"

Europa ser en kraftig høyredreining for tiden. Et utslag av dette er at autonome boligprosjekter, ungdomshus og andre fristeder blir satt under press og (forsøkt) lagt ned. "Ungeren (DK), Blitz, Köpi (D) m.m"

 

 
   
   
  Slippefest for Vannbæreren!
 
  Film: "Zapatista". Innledning av regissør Ståle Sandberg. Sample Image
  "Europeiske fristeder under angrep del 2"

Ole Lykke kommer fra Christiania for å fortelle oss om historien der, og hvordan de nå er truet av "Normalisering og Privatisering".

bevarsmal.jpg
 
Fredag:
 
 
 
 
   
  "MST, De Jordløses Bevegelse i Brasil". Mens Europa går mot høyre går Latinamerika mot venstre basert på store folkebevegelser. De Jordløses Bevegelse i Brasil er en av de mest interessante.
   
   
Lørdag: Hva skjer med kystens ressurser? Meninger om historiens største ran!
   
   
 
 
Verksteder: Formidling av Budskap ved regissør Ståle Sandberg
   
  Filmworkshop ved Per Ivar Jensen og Stein Bjørn att gora FILM!
 
   
  Piratradioverksted
   
  Streetartverksted