Dette står vi for:

Karlsøyfestivalen er en musikk- og kulturfestival med mening!

Den er ei markering av motstand mot
et samfunn der de viktigste verdiene er
lønnsomhet, konkurranse og grådighet.
Den er en protest mot raseringen av distriktene,
miljøødeleggelsene, rasisme og diskriminering.
Den protesterer mot kolonialismen, utbyttinga
og den brutale undertrykkinga av verdens folk.

Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av alle positive motkrefter!
Den skal gjenspeile, gjenskape og fremme alle de alternative kreftene
som kjemper for en annen og bedre verden
preget av solidaritet, medfølelse og kjærlighet!

Hjem     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007    2008    2009