Kan fiskeoppdrett bli ei bærekraftig næring?

Fiskeoppdrett er i kroner og øre Norges viktigste eksportnæring (utenom olje og gass), men forurenser fjorder, fortrenger tradisjonelle lokale fiskere, sprer sykdom og parasitter blant villfisk og forbruker mer protein fra havet enn hva næringen produserer. Kan denne næringen bli økonomisk og økologisk bærekraftig?
Ja, mener informasjonsdirektør Are Kvistad i FHL, fiskeribedriftenes egen organisasjon.
Nei, mener Ragnhild Gjærum, medlem av Natur og Ungdoms fiskeriutvalg. Begge kommer til Karlsøyfestivalen og møtes til diskusjon lørdag formiddag. I tillegg vil det bli kortere innlegg fra en leder av et oppdrettsanlegg, som forteller om positive virkninger, og en fjordfisker som forteller om store problemer etter at de fikk et oppdrettsanlegg i hans lokale fjord.
   


      

Hjem     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007    2008    2009