studie fra 1.korinterbrev 13.13


lille grønne øy
du rommer sjeldne
planter og mennesker
ingen ville du være foruten
hvem kan ikke finne en blomst
i din lyng og rope
der er en orkidè !
men hvem av oss
kan peke ut
et av dine mennesker
og rope se!
der er orkidèen blant menneskene!

størst og vanskeligst av alt
er kjærlighet og fellesskap

anki 2001