Program

Invitasjon

Kommunikasjoner

Billetter etc

 
Plakat

Plakat2

Carlsøvisen

Festival 2000

Festival 2001

Presseomtale av årets festival:
Dagbladet 9. august    Nordlys 12 august    Tromsø 12.august side 30  /  side 31

Tungtvanns side med bilder fra festivalen
For info ta kontakt på epost eller ring 77749314 / 77747271 / 77746220 / 97096566