INVITASJON TIL HAPPENING PÅ KARLSØYA

Det blir fest på Karlsøy 9.-11. august 2002, og denne gangen trenger vi mest mulig hjelp og støtte fra flest mulig!
I år blir de som kommer ikke bare er festdeltakere, men også festskapere. Dette fordi det de første årene med festival ble mye jobb og ansvar på noen få, fordi vi gikk mye i underskudd og i år har mindre penger enn noensinne, og ikke minst fordi det er en utrolig bra og unik anledning for kreative og initiativrike mennesker til å ta seg en tur til Karlsøya!

Hvis noen kunne tenke seg å bidra med noe, utenom sitt nærvær og dermed støtte og del av ansvaret, så ta kontakt med oss!! Vi trenger enkeltmennesker, men også gjerne flere organisasjoner/grupper...!!

Til nå har vi en del lokale musikere og underholdere, noen alternativ livsstilskurs, og først og fremst et samarbeid med Attac...
 

Ta kontakt!

Tilbake til festivalsida