maleren


kunstnere som
gjengir virkeligheten
provoserer ingen
når alle nikker og er enige
jeg møtte en maler
som sa dette og led
han kunne bare
male aktbilder
og rembrandtstudier
og sa han malte bare pynt
han nektet å kalle seg kunstner
og solgte bilder
med innramninger
hvor det ikke var
spart på gullet

gull er pynt sa han
og forundret seg over
hvor mange bilder han solgte

anki 2001