En presentasjon.

Karlsøy-navnet er kjent i mange sammenhenger. Karsten Alnæs sitt raske resymé får med seg mye. Karlsøya har blitt eksponert i media ved de fleste korsveier, og Karlsøysamfunnet har gjennomlevd mange faser. Det som går igjen gjennom tida er et radikalt samfunnsengasjement og sterk tro på egne krefter.

For mange er Karlsøya først og fremst utværet som fikk nytt liv ved at ungdom fra byene flyttet dit og begynte med jordbruk på 1970-tallet. For andre er det hippiene og punkerne som dro utover som er i fokus - eller muslimene og junkiene. I alle tilfelle er det en klar politisk motkultur som er Karlsøyas merke og misjon. Eller som det står ett sted: «Det må alltid være plass til ei lita øy som ikke er helt «Norsk Standard»!

Karlsøya har hele tida vært et unikt eksperiment der typisk urbane verdier er parra med det vi alle egentlig lever av: å produsere mat. På Karlsøya er det jordbruket som er basis for bosettinga og samtidig er billed- og brukskunst og rockemusikk helt vesentlige elementer i Karlsøykulturen. Ei spesiell blanding!

Denne politiske motkulturen er det ikke mindre behov for i dag enn det var for 30 år siden, tvert imot. Vi står midt inne i samfunnsendringer som er så dyptgående og skjer så raskt at det tidligere bare skjedde tilsvarende i krigstider. Distriktene avfolkes nå, og landet legges øde. Samfunnet kan ikke lenger garantere matforsyninga i en krisesituasjon. Politikerne gir fra seg ansvaret for samfunnet til private interesser og fellesskapet forvitrer i et akselererende tempo.

«Alt er håpløst og vi gir oss ikke!» som en ikke ukjent norsk poet engang sa det.

For femte år på rad inviterer vi til

«På Karlsøy i Troms-festivalen»

- en musikk- og kulturfestival med mening

Det er egentlig hodeløs gjerning! Arrangementgruppa er lita, som øya er det, og økonomisk er det et sjansespill. Men heldigvis har vi et brennende engasjement, vi har ei stor støttegruppe over hele landet, vi har samarbeidende organisasjoner - først og fremst Attac Tromsø - og vi har meget velvillige musikere - og først og fremst har vi fått et svært entusiastisk og engasjert publikum som bare venter på årets festival!

Og dette er en festival for alle. Vi satser alt på ei avslappa stemning og minimalt med rus - dette er ingen bygdefest! For å begrense alkoholkonsumet selger vi øl og vin i kontrollerte former og tillater overhode ikke medbrakte varer. Dette er en festival for hele familien - i tillegg til knallhard rockemusikk, rap, ska/reggae og nordnorsk musikk, er det aktiviteter for ungene, natur-og kulturvandring, utstillinger, seminarer og kurs.

Og god og billig mat! Spesielt grilla kjekjøtt med salat og skikkelige fiskekaker av øyas produksjon, går unna!

Interessert?

Kontakt koordinator Svein-Egil Haugen
epost: sveinegil@karlsoy.com
telefon: 77749314 / 970 96 566