Karlsøyfestivalen er en musikk- og kulturfestival med mening! Den er ei markering av, og ei støtte til, all motstand mot kapitalismen slik den kommer til uttrykk gjennom kommersialiseringa, privatiseringa og brutaliseringa av vårt eget samfunn og kolonialismen, utbyttinga og den brutale undertrykkinga av folkene i sør.

Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av alle motkrefter! Den skal gjenspeile, gjenskape og fremme alle de alternative kreftene som streber mot en annen og bedre verden der dagens verdier:lønnsomhet, konkurranse og grådighet skal erstattes av solidaritet, medfølelse og kjærlighet!
 

Karlsøyfestivalen
2004
6. - 8. august

- en festival med mening -
"Alt er håpløst og vi gir oss ikke!"

.. og om er det Karlsøyfestival igjen!

med
?
Vær med nå!

Bilder/video fra festivalen

En presentasjon

Kontakt oss

Presseklipp

Info in english

Om Karlsøya

I samarbeid med ATTAC

2000 2001 2002 2003    

 Andre spennende sider

Hit Counter